شاهکار ریاضی 6(ششم دبستان)

35,000 تومان

شاهکار ریاضی 6(ششم دبستان) در سایت سرای کتاب قابل تهیه میباشد.

 

سنجش

بخش اول:کتاب کار است که درسنامه هایی روان و مبتنی بر آخرین

تغییرات کتاب درسی دارد که هر درس سوال های طبقه بندی شده ی هدفدار

به منظور آشنایی با انواع سوال ها و تفهیم و تعمیق مطالب آموزشی تالیف شده است.