کتاب زبان انگلیسی هشتم سری 6420

10,000 تومان

سنجش

یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب موفقیت دانش‌آموزان در امتحانات مختلف می‌شود، اشراف آنان بر نمونه سؤالات مشابه آزمون مربوطه است.