کتاب هنر در گذر زمان گاردنر

130,000 تومان

سنجش

هنر قرون وسطای آغازین هنر قرون وسطای آغازین (ح.500 تا 1000) در اروپای غربی ترکیب منحصر به فردی بود از میراث کلاسیک ایالات سابق شمال غربی دوم، فرهنگ های اقوام غیررومی شمال کوه های آلپ، و مسیحیت.